Polityka Prywatności

Czytając, przeglądając stronę internetową: www.depilacja-krokosz.eu, zamawiając dostępne produkty lub prenumerując internetowy kurs mailowy akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Jako właściciel serwisu www.depilacja-krokosz.eu, zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą z serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników Serwisu www.depilacja-krokosz.eu. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać www.depilacja-krokosz.pl i nie prenumerować kursu mailowego.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię i adres oraz e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Warunki subskrypcji

Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego kursu oraz udział w konkursach czy promocjach wymaga podania swojego imienia, nazwiska, adresu oraz e-maila. Wszystkie te dane są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi wiadomość mailową. Imię pozwala mi zwracać się do czytelników po imieniu.

Warunki zakupu i płatności

Zakupienie produktu wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Niezapowiedziane wiadomości

Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskam dzięki działalności związanej z serwisem www.depilacja-krokosz.pl. Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez sponsora wspierającego serwis. Informacje komercyjne są filtrowane przeze mnie w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie - nie częściej niż raz na dwa tygodnie.